Tikimasi pasirašyti rangos darbų sutartį

0
191

Mažeikių rajono savivaldybės administracija tikisi, kad po aštuonis mėnesius trukusių pirkimo procedūrų rytoj, gruodžio 15 d., bus pasirašyta rangos darbų sutartis projektui „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13, Mažeikiuose, modernizavimas“ vykdyti.

Šio pirkimo procedūros buvo pradėtos 2010 m. balandžio mėnesį.

Pirmasis Viešųjų pirkimų komisijos posėdis įvyko balandžio 27 d., kuriame buvo parinktas pirkimo būdas – Supaprastintas ribotas konkursas, patvirtintos konkurso sąlygos. Kadangi tokio tipo konkursas vykdomas dviem etapais, posėdyje taip pat buvo numatyta paraiškų pateikimo data kvalifikacinei atrankai  ir vokų su pasiūlymais atplėšimo data.

Konkursui buvo gauta 10 paraiškų, tai: UAB „Konsolė“, UAB „Darstamas“, UAB „Pireka“, UAB „Mobusta“, UAB “Panevėžio statybos trestas“, UAB „Alfva,  UAB „Ortitas“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Plungės Jonis“, UAB „Džiugo statyba“. Įvertinus, ar tiekėjai atitinka konkurso sąlygų IV skyriuje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus,  vadovaujantis konkurso sąlygų 22 punktu buvo atrinkti 5 kandidatai: UAB „Konsolė“, UAB „Darstamas“, UAB „Pireka“, UAB „Mobusta“ ir UAB “Panevėžio statybos trestas“, kurie buvo pakviesti iki 2010 m. birželio 7d. 14.00 val. pateikti pasiūlymus.

Komisija, išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, 2010m. birželio 23 d. posėdyje nustatė konkurso nugalėtoją, t.y. UAB „Konsolę“. Taip pat buvo nuspręsta pakviesti nugalėtoją pasirašyti rangos sutartį, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos – tokį terminą numato Viešųjų pirkimų įstatymas).

2010 m. birželio 28 d. įvyko Viešųjų pirkimų komisijos posėdis, kuriame buvo nagrinėjama gauta pretenzija iš UAB “Darstamas“. Buvo sustabdytos pirkimo procedūros, kol bus išnagrinėta pretenzija. 2010 m. birželio 30 d. įvykusiame Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo išnagrinėta gauta pretenzija ir priimtas sprendimas atmesti gautą pretenziją iš UAB “Darstamas“ kaip nepagrįstą bei nuspręsta pirkimo procedūras tęsti toliau (vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas; perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos).

2010 m. liepos 13 d. vėl buvo sustabdytos pirkimo procedūros, nes buvo gauta Šiaulių apygardos teismo nutartis, kurioje teismas patenkino ieškovo UAB „Darstamas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras, perkant „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13 Mažeikiuose, modernizavimas” darbų rangovo parinkimą.

Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo UAB „Darstamas“ prašymą, 2010 m. liepos 30 d. panaikino  laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis 2010-07-12 teismo nutartimi buvo sustabdytos tolesnės viešųjų pirkimų procedūros perkant daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13 Mažeikiuose, modernizavimo darbus. Ši teismo nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos galėjo būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui. UAB „Darstamas“, gavęs 2010 m. liepos 30 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį, apskundė šią nutartį Lietuvos Apeliaciniam teismui. Pirkimo procedūros negalėjo būti tęsiamos, kol nebus gauta Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis.

2010 m. gruodžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija gavo 2010 m. lapkričio 25 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Teisėjų kolegija nutarė palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d.  nutartį.

2010 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą toliau tęsti pirkimo procedūras ir užklausti UAB „Konsolę“, ar sutinka pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą.

2010 m. gruodžio 7 d. Savivaldybės administracija gavo iš UAB „Konsolė“ sutikimą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą iki 2011 m. sausio 31 d. bei pasiūlymo užtikrinimo garantiją.

2010 m. gruodžio 8 d. išsiųstas UAB „Konsolė“ kvietimas pasirašyti rangos darbų sutartį iki 2010 m. gruodžio 15 dienos, praneša Mažeikių rajono savivaldybės Ryšių su visuomene skyrius.

Mažeikių.info