Svarbi informacija dėl kompensacijų neįgaliesiems

0
102

Socialinės paramos skyrius informuoja, kad liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui “Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo pakeitimo”.

Specialiuosius nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikius visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus, pavesta nustatyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Aukščiau minėtu įsakymu taip pat yra nustatyta, kad asmenį į Tarnybą specialiesiems poreikiams nustatyti siunčia ne Gydytojų konsultacinė komisija (GKK), o asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų.

Mažeikių.info