Meras sutiko žemės ūkio viceministrą

0
131

Gegužės 9 D. Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys ir mero pavaduotojas Kęstutis Bartkevičius lankėsi Žemės ūkio ministerijoje, kur susitiko su viceministru Edvardu Raugalu. Susitikimo tikslas – aptarti kompleksinių kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą savivaldybių kaimiškųjų seniūnijų teritorijose.

Mero A. Tenio teigimu, Mažeikių rajono savivaldybė nori dalyvauti rengiant šiuos projektus, todėl labai svarbu tam tinkamai pasirengti. Kompleksinių kaimo plėtros žemėtvarkos projektų tikslas – kaimiškosios seniūnijos teritorijoje išdėstyti ir detalizuoti vietos plėtros strategijos bei savivaldybės bendrojo plano sprendinius, nustatyti seniūnijos teritorijos naudojimo prioritetus bei alternatyvas, kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą, suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemės valdas, numatyti žemės racionalaus naudojimo ir apsaugos bei kitas žemės ūkio paskirties žemės tvarkymo priemones.

Parengus šiuos projektus seniūnijos teritorijoje pagal teritorijos išskirtinumą ir įvertinus jos gamtinius, rekreacinius, kultūrinius išteklius, identifikavus vietos gyventojų poreikius, būtų nustatytos teritorijai būdingos tvarkymo priemonės – viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros tvarkymas (parkų įrengimas, pakrančių tvarkymas, paplūdimių įrengimus, pėsčiųjų takų įrengimas, drenažo sistemų, geriamojo vandens teikimo įrengimas, elektros linijų tiesimas ir t.t.), kaimo vietovei svarbių statinių statyba, renovavimas, rekonstravimas, remontas, kultūros paveldo objektų tvarkymas, kaimo turizmo objektų įrengimas, apleistos žemės tvarkymas, miškų ūkio veiklos galimybės ir kita.

Kaimiškosios seniūnijos teritorija turi atitikti šiuos reikalavimus: parengtas rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, įkurta vietos veiklos grupė ir kaimo (-ų) bendruomenė (-ės) ir parengta rajono vietos plėtros strategija.

„Kviesime seniūnus, bendruomenių pirmininkus, tarsimės, rinksime naudingiausią mūsų rajono kaimiškąją seniūniją, kuri labiausiai atitiktų išvardintus kriterijus“, – sakė meras.

Mazeikiu.info