Mažeikių rajono savivaldybės meras dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime

0
113

suvaziavimasssBirželio 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys dalyvavo Utenoje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XVIII suvažiavime, kuriame buvo aptartos Lietuvos vietos savivaldos aktualijos, veikla europinėje erdvėje, priimta rezoliucija dėl vietos savivaldos padėties šalyje.

Suvažiavime ataskaitinį pranešimą apie LSA veiklą pristatė LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Apžvelgdamas asociacijos veiklą nuo praėjusių metų suvažiavimo, jis pabrėžė, jog šiuos metus galima pavadinti susitelkimo ir konstruktyvaus darbo metais.

R.Malinauskas išskyrė du ryškiausius asociacijos laimėjimus. Pirmasis – asociacijai pavyko apginti seniūnijose vykdomas savivaldybių žemės ūkio funkcijas ir neleisti jų dubliuoti. Kitas didelis pasiekimas buvo Prezidentės vetuotos savivaldybėms nepalankios Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos. Šiame procese asociacija aktyviai aiškino savo poziciją ir gynė gyventojų teisę gauti kokybiškas ir adekvačiai kainuojančias viešąsias paslaugas, teikė Seimui savivaldybių patirtimi bei analize pagrįstus siūlymus, ne vienas meras pasisakė žiniasklaidoje, oficialiais keliais bei viešais raginimais kreipėsi į prezidentę su prašymais pataisas vetuoti.
„Mano nuomone, jeigu tos pataisos būtų priimtos, kaina už atliekų tvarkymą būtų kilusi. Pagal dabartinius Savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius Telšių regiono atliekų tvarkymo centras beveik jokio pelno negauna. Tuo tarpu privačiam verslui pelnas būtinas, tad kaina tikrai būtų augusi“, – svarstė Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys.
LSA viceprezidentas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas kalbėjo apie aktyvaus Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos (ES) Regionų komitete lobizmo pasekmes. Lietuvos savivaldos atstovams pavyko pasiekti, jog RK priimtų oficialią nuomonę dėl Bendrosios Žemės ūkio politikos reformos, kurioje kritikuojamas Europos Komisijos siūlymas ne panaikinti, o tik sumažinti skirtumą tarp senųjų ir naujųjų ES valstybių žemdirbių gaunamų tiesioginių išmokų. Nuomonėje buvo pabrėžta, jog Komisijos pasiūlymas ypač diskriminacinis Baltijos šalių, kurios gauna mažiausiai tiesioginės ES paramos, atžvilgiu.
LSA atstovė Briuselyje Karolina Štelmokaitė pasakojo apie Lietuvos savivaldos vaidmenį  skirstant ES paramą 2014 – 2020 m. LSA atstovė akcentavo, kad kol paramos skirstymas Lietuvoje yra planuojamas ir renkami prioritetai, vietos valdžios atstovai turi būti ypač aktyvūs. 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas savivaldybių atstovams pristatė situaciją šilumos ūkyje ir akcentavo du esminius žingsnius siekiant sumažinti gyventojų išlaidas šildymui – dujų keitimą biokuru ir daugiabučių atnaujinimą.
Lietuvos delegacijos Europos vietos ir regionų valdžios kongrese (Toliau – Kongresas) vadovas, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas suvažiavimo delegatams pristatė šiemet patvirtintas Kongreso rekomendacijas „Dėl Lietuvos savivaldos padėties.“ 
Suvažiavimo delegatai priėmė rezoliuciją „Dėl vietos savivaldos padėties Lietuvoje“, kurioje pažymima, kad Lietuvos savivaldybės tikisi didesnio valstybės pasitikėjimo suteikiant joms daugiau savarankiškumo.
Šia rezoliucija savivaldybės ragina Lietuvos valdžios institucijas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai laikytis europinio subsidiarumo principo suteikiant vietos valdžiai teisę priimti esminius sprendimus jos kompetencijos srityse, pavyzdžiui – šilumos ūkio ir vandentvarkos. Taip pat kviečiama atsižvelgti į 2001 ir 2012 metais Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso priimtas rekomendacijas ir suteikti teisę savivaldybėms disponuoti valstybine žeme miesto ir kaimo vietovėse.
Šalies valdžios institucijos taip pat raginamos užtikrinti pakankamus vietos savivaldos finansinius išteklius, reikalingus organizuoti ir teikti kasdienes paslaugas Lietuvos gyventojams, plėsti regionų plėtros tarybų galias ir stiprinant regioninį lygmenį.
Rezoliucijoje savivaldybės primena Lietuvos įsipareigojimus vykdyti 1999 metais ratifikuotą Europos vietos savivaldos chartiją bei kviečia atsižvelgti į jau minėtą šių metų kovo 21 d. Kongreso priimtą rekomendaciją ir joje įvardintus vietos savivaldos padėties Lietuvoje trūkumus.
Delegatams taip pat buvo pristatyta LSA 2011 metų finansinė ataskaita bei veikla, 2012 m. finansinė sąmata bei nario mokesčio planai.
LSA suvažiavimo dalyvius sveikino Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė,  Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis, vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Dalius Bitaitis, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Algis Strelčiūnas.

Mažeikių rajono svaivaldybės informacija


Mazeikiu.info