Lietuvoje veikia 11 iš 20 pažangiausių pagal lyderystę pasaulio bendrovių

0
98

Tarptautinė vadybos ir konsultacijų bendrovė “Hay Group” septintą kartą atliko pažangiausių ir geriausias sąlygas lyderių ugdymui sudarančių pasaulio bendrovių (ang. Best Companies for Leadership) tyrimą ir nustatė, kad jų sėkmę lemia “disciplinuotas” inovatyvumas ir naujoves skatinančios darbo aplinkos kūrimas. Pažangiausių Europos bendrovių viršūnėje atsidūrė kompanija “Unilever” ir Lietuvoje veikiančios įmonės “Nestlé”, “Siemens”, “L‘Oreal”.

“Ištyrę 2300 įmonių visame pasaulyje pastebėjome, kad pažangiausios įmonės daug investuoja į naujų idėjų skatinimą bei įgyvendinimą ir tai yra kertinis jų sėkmės faktorius. Siekdamos plėsti darbuotojų pasaulėžiūrą, jos sąmoningai propaguoja keleto skirtingų strategijų turėjimą, o į komandą renkasi kuo įvairesnės patirties, amžiaus ir tautybės žmones. Taip jos siekia kuo plačiau pažinti potencialius klientus ir sudaryti sąlygas gimti daugybei idėjų. Kūrybiškumas, novatoriškas požiūris ir protinga disciplina yra vieni iš svarbiausių dalykų, padedančių šioms organizacijoms išgyventi kintančioje verslo aplinkoje, augti ir tapti lyderėmis savo rinkose”, – sako “Hay Group” generalinė direktorė Baltijos šalims Neda Songin.

Pasak N. Songin, įmonės, sugebančios ypač gerai ugdyti lyderius, išsiskiria ir savo finansiniais pasiekimais. Tyrimo rezultatai rodo, kad per 10 metų pažangiausios pagal lyderystę organizacijos pasiekė 5,39 proc. didesnę grąžą akcininkams negu jų konkurentės. Tai yra ženklus skirtumas, nes, pavyzdžiui, per tą patį laikotarpį pirmaujančių JAV įmonių indekso “S&P 500″ bendrovių grąža investuotojams buvo 2,92 proc. didesnė nei jų konkurenčių”, – lygina Neda Songin.

Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo 11 iš 20 pažangiausių pagal lyderystę pasaulio bendrovių. Pasak N. Songin, jų buvimas mūsų šalies rinkoje turi teigiamo poveikio, nes šių organizacijų lyderiai ugdo kūrybiškas komandas, skatina novatorišką požiūrį, kuris plinta tiek pačiose įmonėse, tiek už jų ribų – darbuotojams bendraujant su savo kolegomis, partneriais. Šios įmonės turi sukaupę pažangiausias pasaulio praktikas ir mąstymo būdą, todėl būdamos mūsų šalies rinkoje jos padeda kitoms organizacijoms perimti teigiamą patirtį. Be to, jos sudaro sąlygas užaugti lyderiams, kurie yra ypač vertingas “kapitalas” šaliai”, – sako N. Songin. 

Atviros durys geroms idėjoms

Tyrimas atskleidė, kad geriausios bendrovės lyderystės kontekste iš savo konkurentų labiausiai išsiskiria polinkiu nepaisyti biurokratinių taisyklių, kai sprendžia su inovacijomis susijusius klausimus. Jos panaikina visas organizacines kliūtis, kad sprendimai būtų priimami greitai. Šiose įmonėse ypač vertinamos jauniausių kolegų idėjos, o novatoriškumas traktuojamas kaip veiklos būdas, kuris neįmanomas be komandinio darbo ir bendradarbiavimo. Todėl natūralu, kad žmonės jose dalijasi geromis idėjomis, jas aptaria ir greitai plėtoja. O vadovų darbo vertinimui ir atlyginimui tiesioginį poveikį turi operatyvumas, lankstumas ir novatoriškumas. 

Analizuodami tyrimo rezultatus “Hay Group” ekspertai teigia, kad 20 geriausias sąlygas lyderystei sudarančių pasaulio bendrovių vadovai leidžia darbuotojams nepaisyti įprastinių administracinių procedūrų, jei mato, kad jie nori įgyvendinti tikrai vertingas idėjas. 

“Tai rodo, kaip pažangios bendrovės sugeba įvertinti naujas ir potencialiai sėkmę atnešiančias idėjas, o vadovai rūpinasi, kad administracinės procedūros nesumažintų komandos noro kurti ir tobulėti. Tyrimo rezultatai rodo, kad tokia praktika vadovaujasi 68 proc. tyrime dalyvavusių, bet į geriausiųjų 20-tuką nepatekusių įmonių”, – sakė N. Songin. 

Investuoja ir į nepelningus projektus 

Pažangios bendrovės ypač vertina jaunosios darbuotojų kartos potencialą. Jos suteikia galimybes net jauniausiems darbuotojams imtis inovatyvių idėjų, skatina jų atsiradimą organizacijoje. Šiuo požiūriu vadovaujasi visos geriausiųjų 20-tuko įmonės, o jų pavyzdžiu seka 48 proc. tyrime dalyvavusių kitų įmonių.

Tyrimo rezultatai parodė, kad sėkmingiausios įmonės ryžtasi investuoti į naujus projektus, netgi tuomet, jei jų pelningumas nėra garantuotas. 94 proc. pažangiausių pagal lyderystę bendrovių investuoja į nepelningus projektus, o vertinant jų konkurentus, pastebima, kad tik 49 proc. įmonių ryžtasi tokioms investicijoms. 

Pasak Nedos Songin, šių įmonių vadovai tam tikra prasme rizikuoja finansiškai. Tačiau, jie sugeba kurti ir palaikyti tokią atmosferą, kurioje darbuotojai nebijo kurti, imtis iniciatyvos ir išbandyti naujas sritis. Tada žmonės žino, kad jų indėlis yra vertinamas ir už klaidas nebus baudžiama, o iš naujų perspektyvių idėjų bus semiamasi visai organizacijai naudingos patirties. 

“Šis požiūris yra prasmingas, nes jei žmonės nebandys eiti nauju nepramintu keliu, jie nepradės mąstyti inovatyviai. Tik rizikuodamos ir bandydamos naujus dalykus organizacijos gali išsiskirti rinkoje ir pasiekti ilgalaikių tikslų. Toks požiūris ir valdymo būdas ypač reikalingas Lietuvos organizacijoms, kad jose būtų skatinama kurti ir nebijoti imtis naujų sprendimų. Tai yra vienas iš kertinių dalykų, kurių reikia mūsų šaliai, kad galėtume išsiskirti, atrasti savo nišą ir įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje”, – sako N. Songin.

“Hay Group” ekspertai taip pat pastebi, kad visų geriausias sąlygas lyderystės ugdymui sudarančių bendrovių vadovai ir jų komandos švenčia, kai atrandamos sėkmingos idėjos ir kai inovacijos pasiteisina. Kitose tirtose įmonėse šis rodiklis nukrinta tik iki 49 procentų. 

“Sėkmingų organizacijų vadovai siekia kurti kultūrą, kurioje pasiekimai yra įvertinami, komandos juos pažymi. Taip organizacijose perteikiama žinia, kad žmonės bandė, siekė ir jiems pavyko – taip žmonės skatinami siekti dar daugiau. Lietuvoje šis požiūris nėra gajus, jo taikymas yra vienas iš būdų, padedančių motyvuoti darbuotojus ir skatinti juos siekti naujovių”, – sakė N. Songin.

Pažangiausias sąlygas lyderiams atsirasti ir augti sudarančia bendrove Europoje antrus metus iš eilės buvo pripažinta “Unilever”, antrojoje vietoje yra šveicarų įmonė “Nestlé”, trečiojoje – Vokietijos telekomunikacijų bendrovė “Siemens”. Pasaulio geriausiųjų dešimtuke dominuoja JAV bendrovės – “General Electric”, “Procter & Gamble”, “IBM”, “Microsoft”, “Coca-Cola”.

Geriausių lyderystės bendrovių Europoje dešimtukas:

1. Unilever

2. Nestlé

3. Siemens

4. L‘Oreal

5. Shell

6. Vodafone

7. ABB

8. Santander

9. Danone

10. Daimler

Geriausių lyderystės bendrovių pasaulyje dvidešimtukas:

1. General Electric

2. Procter & Gamble

3. IBM

4. Microsoft

5. Coca-Cola

6. McDonald‘s

7. Accenturess

8. Wal-Mart

9. Johnson & Johnson

10. Unilever

11. Toyota

12. Nestlé

13. 3M

14. Southwest Airlines

15. Exxon Mobil

16. PepsiCo

17. Siemens

18. Shell

19. Dow

20. FedEx

Mazeikiu.info