Informacija šalto ir karšto vandens vartotojams

0
240

vandens skitikliaiĮ Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrių, J.Gruodžio g. 18, Kaunas, dažnai kreipiasi gyventojai su įvairiais jiems rūpimais klausimais ir prašymais dėl butuose įrengtų šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų, kurių rodmenys deklaruojami sąskaitose atsiskaitant su vandens tiekėjais už suvartoto vandens kiekį. Dažniausiai pasitaikantys klausimai – ar įrengti šalto bei karšto vandens skaitikliai (toliau – skaitikliai) yra „teisėti“, ar atlikta jų metrologinė patikra, nes ant skaitiklių nesimato patikros „lipdukų“, kas ir kokiu periodiškumu turi atlikti skaitiklių patikrą ir t.t. Pasitaiko gyventojų, kurie abejoja, ar apskaitos prietaisas nėra sugedęs, nes esą „skaitiklis prisuka per daug kubų“.

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrius (toliau – LMI), vadovaudamasis Lietuvos metrologijos įstatymu, LMI nuostatais, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusia rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų prašymus ir atsako į jų rūpimus klausimus.

Informuojame gyventojus, kad šalto ir karšto vandens skaitiklių keitimu butuose rūpinasi vandens tiekėjai. Nauji įrengti skaitikliai patikros „lipduko“ (t.y. periodinės patikros žymens, kuriame nurodyti patikros atlikimo data: metai ir mėnuo,) neturi, tačiau jie turi būti paženklinti „CE“ ženklu ir papildomu stačiakampyje įrašytu ženklu, kurį sudaro didžioji raidė „M“ ir dviem paskutiniais ženklo pritvirtinimo metų skaitmenimis, po jų – keturženkliu paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeriu, kaip nurodyta Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse. Šie skaitikliai yra „teisėti“, t.y. atitinkantys teisinės metrologijos reikalavimus ir jų rodmenys gali būti naudojami atsiskaitant už suvartotą vandens kiekį.

vandens skaitiklisTaip pat vandens apskaitai gali būti naudojami skaitikliai, kurių pirminė patikra atlikta Europos Bendrijos (toliau – EB) šalyse. Šie skaitikliai paženklinti EB pirminės patikros žymeniu, kuris susideda iš 2 ženklų:

– raidės „e“, kurios viršutinėje dalyje rašomos skiriamosios didžiosios raidės, pvz. „SK“,

apatinėje – patikra atlikusio tikrintojo ar paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, pvz. „10“;

– šešiakampio, kuriame įrašomi du paskutinieji patikros metų skaitmenys, pvz. „12“.

Skaitiklių pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros – 6 metai. Jei pirminės patikros žymenyje nurodomi tik 2 (du) paskutiniai pirminės patikros atlikimo metų skaitmenys, laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė nurodytų metų diena.

Kilus abejonėms dėl skaitiklio būklės ir esant pageidavimui atlikti neeilinę patikrą reikėtų žinoti, kad vartotojas turi teisę prašyti geriamojo vandens tiekėją atlikti vandens skaitiklių neeilinę patikrą, jeigu įtaria, kad skaitiklio rodmenys neteisingi. Jeigu, atlikus neeilinę patikrą, skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, už atliktą patikrą turi apmokėti vartotojas. Gyventojams pageidaujant LMI atstovai dalyvauja nuimant skaitiklį ir atliekant patikrą.

Primename, kad konsultacija gyventojams teikiama telefonu (8 5) 2 12 64 05.

Eugenija Grigaitienė
Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno skyriaus viršininkė