Iš 1,2 mlrd. litų dalį gaus ir Mažeikiai

0
117

Nacionalinė regioninės plėtros taryba, vadovaujama vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio, šiandien pritarė Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programos ir probleminių teritorijų plėtros 2011–2013 metų programų projektams.

Šie dokumentai numato regioninės plėtros ir Europos Sąjungos (ES) paramos įsisavinimo gaires antrajam 2007-2013 metų finansavimo laikotarpio periodui. Regioninei plėtrai per ateinančius dvejus metus numatoma skirti per 1,2 mlrd. litų ES lėšų.

“Besibaigiantys 2010 metai nacionalinei regioninei politikai buvo naujų iššūkių metai. Tačiau įpusėjus 2007-2013 metų finansavimo periodui, pasiekta pakankamai daug. Mažėja socialiniai skirtumai tarp regionų, nustojo augti ekonominiai skirtumai, regionų ekonominės diferenciacijos nepadidino ir ekonomikos nuosmukis. Beje, pirmą kartą nuo 1995 metų užfiksuotas regionų bendrojo vidaus produkto skirtumų sumažėjimas”, – sakė ministras R. Palaitis. Ministras taip pat akcentavo apskrities viršininko institucijos reformos ir su ja susijusių viešojo administravimo pokyčių teigiamą įtaką regionų plėtrai.

Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyvendinti kryptingą nacionalinę regioninę politiką Lietuvoje. Nors ši programa skirta visų Lietuvos regionų plėtrai skatinti, joje daugiausia dėmesio skiriama 5 regioninių centrų (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos miestų) ir 2 papildomų centrų (Mažeikių ir Visagino miestų) bei probleminių teritorijų (Akmenės, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo Šalčininkų ir Švenčionių rajonų bei Druskininkų savivaldybės) plėtrai. Taip siekiama koncentruoti nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti skiriamas lėšas, tikslingai panaudoti jas socialiniams ir ekonominiams skirtumams tarp Lietuvos regionų ir pačiuose regionuose mažinti, teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti. Programos įgyvendinimo priemonės apima verslo skatinimo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir infrastruktūros plėtros sritis. Numatoma kompleksiškai gerinti regioninių centrų bei probleminių teritorijų gyvenamąją ir investicinę aplinką modernizuojant ir plėtojant urbanistinę infrastruktūrą, skatinant užimtumą, atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtojant socialinį būstą probleminėse teritorijose, remti vietines ir regionines iniciatyvas bei tobulinti regioninės plėtros planavimą ir administravimą.

Tikimasi, kad programos įgyvendinimas padės pasiekti, jog 2013 metais nė vienoje Lietuvos apskrityje vidutinis metinis bruto darbo užmokestis nebus mažesnis nei 75 proc. šalies vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio, regioninių centrų savivaldybėse padidės materialinių investicijų indeksas vienam gyventojui, taip pat bus kompleksiškai sutvarkyta viešoji infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka 15-oje probleminėse teritorijose esančių miestų, jose bus atnaujinta 200 daugiabučių gyvenamųjų, o socialinio būsto laukiančių šeimų sumažės beveik dešimtadaliu. Per ateinančius dvejus metus taip pat numatoma kompleksiškai sutvarkyta viešąją infrastruktūrą ir aplinką 100 kaimo gyvenamųjų vietovių, praneša Gabrielė Banaitytė Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pavaduotoja LR Vidaus reikalų ministerijoje.

Mažeikių.info

Nuotrauka iš svietimoprofsajunga.lt