Žemaičių vienybės išraiška — kalba, vėliava ir Tautos dienos paminėjimas

0
119

Praėjusį šeštadienį Telšių savivaldybės salėje visos Lietuvos žemaičiai — Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD) skyrių nariai rinkosi į septintąjį suvažiavimą, apie kurį Žemaitijos sostinei ir jos gyventojams buvo paskelbta Nepriklausomybės aikštėje iššauta patrankos salve. Dalyvavo 84 delegatai ir svečiai. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Telšių rajono meras Valdemaras Ramšas. Nuotaikinga programa renginį paįvairino Telšių kultūros centro folkloriniai ansambliai „Spigėns“ (vad. Diana Bomblauskienė) ir „Čiučiuruks“ (vad. Rita Macijauskienė).

ŽKD suvažiavimas vyksta kas treji metai. Jame apie draugijos veiklą pranešimą skaitė ŽKD pirmininkas Stasys Kasparavičius. Jis pasidžiaugė draugijos nuveiktais darbais ir atskirais skyriais: Šilalės skyriumi, kuris kasmet didina gretas priimdamas naujų narių, Skuodo skyriumi, puoselėjančiu žemaitiškumą, organizuojančiu konkursus ir propaguojančiu žemaičių tarmę, Telšių skyriumi, kuris organizuoja talkas, tvarko su žemaičiais susijusias istorines vietas.

ŽKD pirmininkas S.Kasparavičius pasidžiaugė skyriuose dirbančiais veteranais ir paprašė jų auginti pamainą, į skyriaus veiklą įtraukti daugiau jaunų žmonių. Palangos, Klaipėdos ir kituose skyriuose tai jau daroma. Jis paragino Mažeikių skyrių pasekti jų pavyzdžiu ir įtraukiant  jaunus ir energingus žemaičius pagyvinti veiklą.

Šie metai buvo reikšmingi ŽKD, nes iškilmingai paminėtos Durbės mūšio 750-osios metinės. Įvyko daug renginių Žemaitijoje ir Latvijoje. Su latviais užsimezgė draugystė, tad lapkričio 13 dieną žemaičiai vėl pakviesti į Durbę, kur dalinsis jubiliejaus įspūdžiais. Lapkričio 20 dieną Šilalės skyrius paminės dešimtmetį, o 26 dieną — ŽKD sukaks 22 metai. Tad gimtadienių, suėjimų Žemaičiuose netrūks, ir pirmininkas pakvietė juose aktyviai visus dalyvauti.

S.Kasparavičius įsitikinęs, kad žemaitiškumo išsaugojimo idėja prigijo — visoje Lietuvoje yra įsikūrę skyriai. Pats jauniausias susibūrė Kėdainiuose.

Suvažiavime pranešimą apie gimtosios kalbos išsaugojimą skaitė Šiaulių universiteto studijų prorektorius dr. Juozas Pabrėža, Lietuvos jūrų muziejaus muziejininkas Dainius Elertas ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos vyriausiasis mokslinis darbuotojas dr. Vacys Vaivada pristatė pranešimą „Žemaitijos istorija — etnografinio regiono ateitis“, Degaičių seniūnas Antanas Kontrimas kalbėjo apie „Žemaitijos vėliavos pagerbimą ir Tautos dienos šventimą“, apie žemaitiškumą, Žemaitijos ženklus Telšių mieste pasakojo Telšių rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vedėjas Algirdas Žebrauskas. Suvažiavime buvo kalbama apie 2013 metais rengiamus Lietuvių kalbos tarmių metus, Žemaitijos autentiškų vietovardžių atgaivinimą, Liepos 13-osios Žemaičių vienybės ir Tautos dienos paminėjimą ir kitus svarbius Žemaitijai reikalus, vyko diskusijos.

Kaip ir pridera, suvažiavime vyko rinkimai, buvo išrinkta ŽKD vadovybė. Pirmininku jau septintą kadenciją išrinktas S.Kasparavičius, o į prezidiumą — visų skyrių pirmininkai ir septyni aktyvūs žemaičiai. Tai šiauliškis dr. Juozas Pabrėža, klaipėdiškis dr. Vacys Vaivada, telšiškiai architektas Algirdas Žebrauskas, Telšių rajono Tarybos narys Egidijus Kaubrys, verslininkas iš Klaipėdos Romualdas Miceika, plungiškė Žemaičių dailės muziejus direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skurdauskienė ir Degaičių seniūnas Antanas Kontrimas.

Po svarbių reikalų aptarimo visi rinkosi į Telšių Šv.Antano Paduviečio katedrą. Ten suvažiavimo dalyviai pasimeldė už žemaičių vienybę, buvo pašventinta Žemaitijos vėliava, kurią iškėlė Degaičiuose. Po oficialios dalies „tropnių žemaičių“ pasibuvimas vyko Degaičių kultūros centre, kur buvo įteikti ŽKD nariams žemaičių pasai.

Danutė Jackutė, „Kalvotoji Žemaitja”, www.kalvotoji.lt

Renaldo Žilinsko nuotrauka.