Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė
Home » Aktualijos » Meras pasveikino garbės šaulį Augustą Mylę

Meras pasveikino garbės šaulį Augustą Mylę

Rugpjūčio 16 d., antradienį, Sedos kautynių, Lūšies įvykių dalyvis, Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Mažeikių šaulių 1-osios kuopos šaulys Augustas Mylė šventė 90-ąjį gimtadienį.


Mažeikių muziejuje garbingo jubiliejaus proga jubiliatą sveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas Antanas Plieskis, perdavęs Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės sveikinimą, Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Vaclovas Ringys, Mažeikių šaulių kuopos vadas Pranas Trakinis,  Lietuvos Politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus valdybos pirmininkas Albertas Ruginis, Mažeikių Sąjūdžio pirmininkė Irena Ruginienė. Taip pat nuoširdžius padėkos bei sveikinimo žodžius tarė ir Židikų seniūnė Stanislava Valatkevičienė, Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė Rima Širvinskienė, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorė Genoveita Gricienė, Mažeikių muziejaus direktorė Adelė Cholodinskienė bei gausus susirinkusių svečių būrys.
„Dėkoju už Jūsų išmintį, verčiančią įsiklausyti ir susimąstyti, ar teisingu keliu einame, už Jūsų meilę gimtajam kraštui, kovą dėl Tėvynės laisvės. Linkiu Jums sveikatos, šviesios asmeninės laimės, namų šilumos, Dievo palaimos“, – kalbėjo meras.
Jubiliatui skambėjo Mažeikių tremtinių ir politinių kalinių choro „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė) dainos. Susirinkę svečiai linkėjo sveikatos, neišsenkančios energijos, stiprybės.
Mažeikių šaulių kuopos vadas Pranas Trakinis pristatė filmą apie pačius svarbiausius A. Mylės gyvenimo momentus.
„Mes turime savo tarpe žmogų, kuris leidžia prisiliesti prie istorijos“, – pastebėjo Židikų parapijos klebonas E. Jurgelevičius.
2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi  A. Mylė apdovanotas už didvyrišką narsą ir ištvermę ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę, praneša Mažeikių r. savivaldybė.

 

 

Mažeikių.info

(Visited 76 times, 1 visits today)
123456