Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė
Home » Laisvalaikis » Abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis

Abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis

pask-skamŠiandien, gegužės 30 d., Šv. Pranciškaus aikštėje bažnyčios varpų gaudesys pasitiko šventiškai nusiteikusius abiturientus iš viso Mažeikių rajono.

Iškilmingoje Paskutinio skambučio šventėje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, mero pavaduotojas Jonas Siminkevičius, Tarybos narė Sigutė Bernotienė. Taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai – Saulius Šiurys ir Romaldas Paradnikas, Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Virginija Steponavičienė, rajono mokyklų vadovai bei auklėtojai. 
Savivaldybės meras A. Tenys nuoširdžiai linkėjo abiturientams sėkmės laikant egzaminus bei tinkamo apsisprendimo tolimesniame gyvenime, prašė niekada neužmiršti savo gimtinės ir ateityje į ją sugrįžti.
pask-skambMažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras kunigas Pranas Bartasūnas jaunuoliams, pradedantiems savo ilgą ir tolimą gyvenimo kelionę, linkėjo išlikti Žmonėmis dėl savo miesto, dėl savo šeimos, dėl savo tautos ir lietuvių katalikų bažnyčios. 
Mažeikių rajono abiturientai Paskutiniojo skambučio šventėje merui A. Teniui įteikė priesakus, į kokius Mažeikius abiturientai norėtų sugrįžti.
Šiemet tradicinę Paskutiniojo skambučio šventę rengė Pavasario vidurinės mokyklos XXI abiturientų laida. Laiške gimtajam miestui jie rašė:
pask-skambu„Mūsų mylimas mieste,
Linkime, kad ir toliau šiame mieste augtų tokie žmonės, kurie puoselėtų tavo kraštą, kurtų šviesią ateitį ir garsintų Mažeikių vardą kilniais darbai.
P.S. Tikimės, kad ir po daugelio metų čia sugrįžę jausimės kaip namie.“
Mažeikių Gabijos gimnazijos abiturientai miestui rašė:
„Žiūrime vienas į kitą, nenuleisdami akių, lyg patys netikėdami, kaip greitai užaugome. O kiek nemiegota naktų, kiek išgyventa jausmų, kiek ašarų pralieta!.. Kiekvienas ir ieškom, ir klystam, ir abejojam. Kitokių jaunysčių juk nė nebūna. Niekas neišeina į gyvenimą tiesus kaip pagalys. Kaip ir tas Romualdas Granauskas: „Nepavydėkit jau pražilusiems, – jiems visiems lygiai taip pat buvo. Neieškosit – nerasit, neabejosit – nemąstysit, neklaidžiosit – per amžių neišeisit į savo kelią.“ 
Kartos juk praeina, ateina kitos. Ir kentėjimas, ir beprotybė, ir nesuradimas. Tik miestas – ramus, nepajudinamas, kaip ta uola, prie kurios prirakino Prometėją. Čia visada dvelks duonos šiluma, čia gatvės paperka prikimusiu niūniavimu, čia buvome pakrikštyti ne vandeniu, o meile, ir esame mylimi. Juk sugrįšim..“
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos XVI-osios laidos abiturientai priesake rašė: 
„Mūsų gimnazijos abiturientai, įkvėpti įkūrėjo Merkelio Račkausko pavyzdžio, parinko gyvenimo kelią įprasminančias lotyniškas sentencijas ir surašė į išminties metraštį, kad Mažeikių žmonės, tarp jų ir mes – abiturientai – nepamirštų senos patirties ir vadovautųsi ją gyvenime. O sentencijų pirmosios raidės įmažino Merkelio Račkausko abiturientus ir padėjo rasti kryptį renkant deimančiukus išminties lobyne.
Reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo!
Ateitį numatyti sunku.
Čiupk jautį už ragų!
Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.
Atmink, kad esi tik žmogus!
Užčiaupk burną, atverk akis.
Skubėk lėtai!
Klysti yra žmogiška.
Obuoliai nuo obels netoli terieda.

Aš esu tu, tu esi aš, mudu esame tos pačios dvasios!
Barzda filosofu nepadaro.
Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią .
Tėvynė ten, kur gera.
Užsispyrimas – mokslo globėjas.
Reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.
Išminties mokomasi mąstant.
Eiti prieš galinguosius visados pavojinga.
Niekas negimsta mokytas.
Tarp neregių ir vienaakis yra karalius.
Atmintis – visa ko saugykla.
Istorija yra gyvenimo mokytoja.
Tegul šie posakiai būna kelrodžiai ir mums, ir Jums, Mažeikių žmonėms, o gyvenimas tebūna kupinas šviesos ir išmintingų, mylinčių žmonių, pas kuriuos norėtųsi nuolat sugrįžti.“   
Mažeikių Sodų vidurinės 36-osios laidos abiturientai laiške miestui rašė:
„Mažeikiai ir mažeikiečiai,
Auginkite nuostabų ateities sodą, kuriame dygtų išminties daigai, žydėtų santarvės gėlės, noktų darnos obuoliai ir žaistų laimingi vaikai. 
Puoselėkite sodą, kurį prižiūrėtų protingi ir įžvalgūs sodininkai, linkintys gerumo ir meilės.
Ačiū, kad mus užauginote. Mes grįšime į savo miestą mamomis, tečiais ir gerais specialistais, kad pratęstume sėkmingą veiklą.“
Tirkšlių vidurinės mokyklos LV laidos dvyliktokai kreipėsi:
„Gerbiami Mažeikių rajono vadovai!
Visados… darykite miesto ir kaimo labui, kas nepadaroma, siekite nepasiekiamo, skaitykitės su nereikšmingu kaip svarbiu, iš mažo padarykite, kad būtų gausu, į priešiškumą atsakyklite dorybe, mažus pasiekimus paverskite dideliais, tikėkime, kad yra galimybė mums likti tėvynėj…“
Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos LVIII-os laidos abiturientai prakalbo eilėmis:
„Rašė rudenys, vasaros ir žiemos
Į gyvenimo knygą mažutę tyrą dvasią,
Žinias, viltis, svajonę ne vieną,
Išaugino sparnus mums skraidyti. 
Židikuose mokslus baigdami
Atveriame jauną širdį pasauliui, 
Nors taip gera mums draugų būry,
Bet norim kilt aukštyn – į dangų!

Mes – 58 Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos abiturientų laida – pažadame:
Gerbti ir garsinti mūsų mokyklos vardą tapdami puikiais studentais, profesionaliais darbuotojais, mokslininkais, išradėjais. 
Sukūrę pavyzdingas šeimas, gyventi ir kurti ateitį savo gimtojoje vietovėje, nes tik žmogus, mokantis vertinti savo mylimą kraštą, gali būti laimingas. 
Nepamiršti, kad mūsų mokykloje visada esame laukiami, net ir užvėrę jos duris.
Prisiminti mylimus mokytojus, kurie savo atsidavimu ir pastangomis padėjo mums tapti dorais piliečiais.“
Mažeikių „Jaunystės“ vidurinės mokyklos abiturientai sveikinimą pradėjo rašytojo Antoine de Saint-Exuperi žodžiais:
„Gerosios sėklos išaugina gerąsias žoles, o blogosios – piktžoles…
Paskutinis skambutis. Mes stovime ant slenksčio, dar žingsnis ir užversime duris. Prieš akis naujas gyvenimo etapas, nauji keliai. Sunku skirtis, bet tai neišvengiama. Aišku viena – mes niekada nepamiršime širdžiai mielo ir brangaus Žemaitijos kampelio, kuriame užaugome. Mes norime, kad Mažeikiai klestėtų ir keistųsi, kad visiems būtų gera čia gyventi.
Linkime rajono vadovams ištvermės ir sekmės, sėjant ir puoselėjant gėrio daigus, kurie subrandins gausų derlių.“
Šiemet Paskutinis skambutis nuskambėjo 936 rajono abiturientams.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 
Mazeikiu.info
(Visited 53 times, 1 visits today)